Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

march18
9760 f541 390
Brando, Pacino, Coppola
Reposted frommaskopatol maskopatol vianoisetales noisetales

haemos:

“i do what i want” sounds really rebellious and cool but what i want to do is avoid conflict and stay in my room

march18
Myślisz sobie: Nigdy. Myślisz: Nie ja. Lecz jesteśmy zdolni do tego, czego się najmniej spodziewamy.
— Jodi Picoult – "To, co zostało"/
march18
0055 e738 390
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
march18

June 14 2015

2888 1523 390
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy via17-08-19 17-08-19
march18
2892 32d9 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma via17-08-19 17-08-19

May 31 2015

5569 2af4 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viai-dont-care i-dont-care
2288 e9f5 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialooziker looziker
I cannot make you understand. I cannot make anyone understand what is happening inside me. I cannot even explain it to myself.
— Franz Kafka (via larmoyante)
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
march18
3586 c10b 390
Reposted fromfoods foods viaszalony-virus szalony-virus
march18
9539 0f5c 390

Cofaj się tylko po to, by wziąć rozbieg.

wertlose-artefakte:

internetgirll:

being born in the 90s is really weird and cool because we were the first generation to be introduced to technology but we still had a childhood playing outside on our bicycles like my whole street used to be filled with kids doing kart wheels and playing together and i know i sound like a grandma like i love internet and iphones but idk when i look at my niece i think we were the last

And I think we’re the last whose baby photos are on paper not on a phone

Reposted fromunmadebeds unmadebeds

May 23 2015

untexting:

Finding old music you used to love is like getting back in touch with an old friend.

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viadzony dzony
march18
Reposted fromdreamadream dreamadream viaenisha enisha

May 22 2015

march18

May 19 2015

march18
Odejść od tego kto ci szkodzi. Zostać z tym, kto cię kocha. Przebaczyć temu, kto cię zranił najbardziej. Zaakceptować siebie, takim jakim jesteś. Stworzyć, to czego najbardziej się boisz. Być zadowolony z tego jak jest. Mieć nadzieje, że najlepsze jest jeszcze przed tobą. Brać życie mniej poważnie. Cieszyć się każdym cudem, tajemnicą, niepewnością i radością jakie ma dla nas ten świat.
— Regina Brett ,,Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromostatni ostatni viamisiaczek95 misiaczek95
march18
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viamisiaczek95 misiaczek95
march18
Czuję się taka wiesz, niewystarczająca. Nie wystarczająco piękna, mądra, chuda. Nie wystarczająco wystarczająca.
march18
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl